#growUp!

Zaznacz stronę

Strona głównaBlogGoogle AdsOd czego zależy pozycja reklamy Google Ads 

To, na jakiej pozycji wyświetli się reklama Google Ads, nie jest przypadkowe. Algorytmy biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak kontekst wyszukiwania czy lokalizacja użytkownika. Początkowo odrzucają one te reklamy, które nie spełniają wymagań, a następnie decydują, które z pozostałych reklam wyświetlą się jako pierwsze. Sprawdź, w jaki sposób prześcignąć konkurencję i wyświetlać swoje reklamy na pierwszych pozycjach.

 

Co wpływa na pozycję reklamy w Google Ads?

Pozycja reklam w Google jest uzależniona przede wszystkim od rankingu reklamy. Składa się na niego wiele elementów takich jak wysokość stawki, jakość reklam i strony docelowej, progi reklamy, konkurencyjność aukcji, kontekst wyszukiwania czy rozszerzenia.

Progi rankingu reklamy

Jest to cena minimalna, jaką trzeba zapłacić za wyświetlenie reklamy Google Ads. Jeżeli ustalona przez nas maksymalna stawka CPC jest mniejsza od tej minimalnej wartości, to reklama się nie wyświetli. Wartości progów ustalane są dynamicznie, podczas trwania aukcji w oparciu o kontekst wyszukiwanego hasła, lokalizację i typ urządzenia, jakość i pozycję reklamy, a także powiązanych aukcji. 

Konkurencyjność aukcji

Są to reklamy konkurujące ze sobą o tę samą pozycję. Jeśli osiągną podobny ranking reklamy, będą one miały zbliżone szanse na uzyskanie tej samej pozycji. Tym samym, im większa różnica pomiędzy uzyskanymi rankingami reklamy, tym większa szansa, że aukcję wygra reklama z wyższym rankingiem. 

Kompleksowe kampanie Google Ads

Sprawdź naszą >> OFERTĘ <<

Kontekst wyszukiwania przeprowadzony przez użytkownika

Podczas aukcji reklam brany jest pod uwagę kontekst wyszukiwania przeprowadzony przez użytkownika. Uwzględnia się między innymi jego lokalizację, urządzenie, z którego korzysta, godzinę wyszukiwania czy charakter wyszukiwanych słów. Wszystko po to, by jak najprecyzyjniej dopasować reklamy.

Jeżeli chcemy, aby nasza reklama świeciła się tylko w danym obszarze, możemy ustawić to w Google Ads w zakładce “lokalizacje”. Możemy również dodać kilka obszarów i odpowiednio dostosować stawki, w zależności od tego, na którym najbardziej nam zależy. Podobnie jest w przypadku urządzeń – w zakładce “urządzenia” można ustawić dostosowanie stawek na poszczególne typy. Jeśli wybierzemy w dostosowaniu stawek -100%, całkowicie wykluczymy ruch z danego typu urządzeń. Godziny także można ustawić wchodząc w “harmonogram reklam” i dodając harmonogram z poszczególnymi dniami lub godzinami. Wszystko zależne jest od branży i specyfiki użytkowników. Tego typu optymalizacje najlepiej wykonywać po zebraniu danych.  

Rozszerzenia i inne formaty reklam

Podczas aukcji uwzględniany jest także wpływ rozszerzeń i formatów reklam na skuteczność reklamy. Zaleca się dodawanie rozszerzeń reklam, ponieważ dzięki nim reklama zawiera więcej informacji, zajmuje większą powierzchnię reklamową, a co za tym idzie – jest lepiej widoczna. 

Jakość twoich reklam i strony docelowej

Co to jest wynik jakości reklamy Google Ads? To narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu można sprawdzić, jak nasze reklamy są oceniane w porównaniu z reklamami konkurencji. Wynik przedstawiany jest w skali od 1 do 10 i można go znaleźć na poziomie słowa kluczowego. 

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - wynik jakości

W skład wyniku jakości wchodzą: trafność reklamy, jakość strony docelowej oraz przewidywany współczynnik klikalności. Dlatego, jeżeli jest on niski, warto popracować nad poszczególnymi elementami. Warto również pamiętać, że zmiana dopasowania słowa kluczowego nie wpłynie na wynik jakości. 

Wysokość stawki

Jest ona istotna na ostatnim etapie – podczas aukcji. Jeżeli stawka jest wyższa niż ta, którą oferuje konkurencja, jest większa szansa, że nasza reklama się wyświetli. Trzeba jednak pamiętać, że im lepszy wynik jakości, tym mniej musimy zapłacić aby wyświetlić się na pierwszych pozycjach. W panelu Google Ads możemy sprawdzić, czy stawki nie są za niskie.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - słowa kluczowe

Dodatkowo warto skorzystać także z symulatora stawek, żeby zobaczyć jaki wpływ może mieć podniesienie stawki za dane słowo kluczowe na jego wyświetlanie, klikalność czy konwersje.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - symulator stawek

Ostateczny i rzeczywisty koszt, jaki zapłacimy za kliknięcie, obliczany jest na podstawie progu rankingu reklamy oraz konkurencyjności. Co istotne – może się okazać, że koszt ten będzie dużo niższy niż ustalony przez nas jako maksymalny.

 

Jak jest liczony wskaźnik jakości?

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - psłowa kluczoweOd czego zależy pozycja reklamy w Google - słowa kluczowe

Przewidywany CTR (click-through‐rate)

Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że użytkownik kliknie reklamę po jej wyświetleniu. Można znaleźć trzy określenia: “poniżej średniej”, “średni” i “powyżej średniej”. Określenie “poniżej średniej” oznacza, że warto zmienić tekst reklamy i dopasować do najskuteczniejszych słów kluczowych.

Trafność reklamy

Oznacza stopień, w jakim reklama odpowiada intencji użytkownika podczas wyszukiwania danego hasła oraz trafność przekazu reklamy do słowa kluczowego. Określenie “poniżej średniej” może oznaczać, że tekst reklamy jest zbyt ogólny i przez to nie odpowie na zapytanie użytkownika. Może też sygnalizować, że słowo kluczowe nie pasuje do działalności firmy.

Jakość strony docelowej

„Ocena jakości strony docelowej” przewiduje, w jakim stopniu strona docelowa będzie trafna względem wyszukiwanego hasła i przydatna dla osoby, która kliknie reklamę. Pod uwagę brane są treści i ich stopień dopasowania oraz wygoda i łatwość nawigacji.

Kompleksowe kampanie Google Ads

Sprawdź naszą >> OFERTĘ <<

Gdzie szukać informacji na temat Wyniku Jakości?

Informacje na temat wyniku jakości można znaleźć w panelu Google Ads wchodząc w słowa kluczowe. Takie kolumny nie znajdują się w standardowym zestawie, więc aby je zobaczyć, należy je wcześniej dodać.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - wynik jakości kolumny

 

Jak Wynik Jakości wpływa na pozycję reklamy?

Przed ostatecznym wyświetleniem reklamy dochodzi najpierw do aukcji, w której biorą udział wspomniane wcześniej: wynik jakości i stawka CPC. Z reguły im lepszy wynik jakości, tym niższą stawkę trzeba zapłacić za wyświetlenie się u góry wyszukiwarki. Wynik jakości wpływa więc bezpośrednio na stawkę, jaką trzeba zapłacić, aby reklama została wyświetlona użytkownikowi.

 

Jak poprawić Wynik Jakości reklamy Google Ads?

Wynik jakości można poprawić, upewniając się, że tekst reklamy jest trafny i dostosowany do słów kluczowych, na jakie kierowana jest reklama, oraz że strona docelowa, na którą kierują reklamy, zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Słowa kluczowe w treści reklamy

Podczas tworzenia reklamy tekstowej nie można zapomnieć o dodaniu w jej treści słów kluczowych. Tworząc elastyczną reklamę w sieci wyszukiwania, zobaczymy podpowiedź, które słowa kluczowe zostały umieszczone w nagłówkach oraz czy ich ilość jest wystarczająca. 

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - słowa kluczowe

Eliminacja zbędnych i nieefektywnych słów kluczowych

Po pewnym czasie od uruchomienia kampanii w sieci wyszukiwania warto analizować uzyskane dane. Podczas edytowania reklamy można zauważyć różnego typu podpowiedzi. Jeżeli jakiś nagłówek uzyskuje świetne wyniki, warto go zostawić.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - świetny wynik

Mogą się jednak pojawić komunikaty zachęcające do zmiany nagłówków czy tekstów reklamy, co bezpośrednio może przełożyć się na poprawę skuteczności reklamy.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - popraw skuteczność

Kompleksowe kampanie Google Ads

Sprawdź naszą >> OFERTĘ <<

Odpowiedni dobór słów kluczowych

Słowa kluczowe, na które kierowane są reklamy, powinny bezpośrednio dotyczyć działalności firmy. Jeżeli jakieś słowo kluczowe będzie miało niski wynik jakości i nie będzie uzyskiwało zamierzonych efektów, warto zastanowić się czy nie jest zbyt ogólne i czy bezpośrednio dotyczy usług lub produktów oferowanych przez firmę.

Odpowiedni dobór miejsc docelowych oraz obszarów geograficznych

Warto zastanowić się także nad tym, czy oferowane produkty i usługi dotyczą osób z całego kraju, czy jakiegoś konkretnego obszaru. Jeżeli z danego obszaru, to korzystniej jest kierować reklamy tylko na ten konkretny obszar.

Dobranie odpowiedniej strony docelowej

Istotne, aby strona docelowa, na którą kieruje reklama, była odpowiednio dopasowana do słów kluczowych i odpowiadała na zapytanie użytkownika. 

Inne ograniczenia

Na to, czy reklama się wyświetla, może mieć wpływ także branża, odpowiednio przygotowany feed i teksty reklamy.

  • Branża

Niektóre branże są ograniczone ze względu na wrażliwość treści. Wtedy nie zawsze reklama się wyświetli, ponieważ na przykład treści dostosowane są tylko dla dorosłych lub wybranej grupy odbiorców.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - ograniczenie reklam

  • Feed 

W Google Merchant Center w zakładce “diagnostyka” można znaleźć informacje na temat ewentualnych problemów z produktami w feedzie. Oprócz odrzuconych produktów można znaleźć również produkty z ostrzeżeniem, mające ograniczoną skuteczność.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - skuteczność

  • Źle skonfigurowana reklama

Dodatkowo reklamy również mogą działać z ograniczoną skutecznością, jeżeli w reklamie będzie zbyt mała ilość nagłówków, brak zawarcia w nagłówkach popularnych słów kluczowych czy brak wyróżniających się nagłówków.

Od czego zależy pozycja reklamy w Google - zła konfiguracja

 

Klaudia Stojek