Misja firmy – jak ją napisać i dlaczego jest tak istotna?

Krzysztof Olszewski
30 maja, 2023
Przeczytasz w ~ 7 min.
misja-firmy-jak-ja-napisac-i-dlaczego-jest-taka-istotna

Człowiek jest istotką, która skłania się do działania z dwóch głównych powodów. Jednym z nich są zewnętrzne korzyści jakiegoś działania, drugim wewnętrzna potrzeba czynienia tego, czemu przypisuje wartość. To motywacje zewnętrzne oraz wewnętrzne. Te ostatnie mają większą moc, bo biorą się nie z chęci zysku, ale z radości wykonywania szeroko pojmowanej czynności (praca, kariera, badania naukowe, sport). Jest to swojego rodzaju pasja czy też misja. A misja firmy? Czym jest i jak ją określić?

Misja firmy – czym jest?

Pojęcie motywacji wewnętrznej daje się łatwo przetłumaczyć na misję firmy. Misja firmy polega przede wszystkim na tym, że przedsiębiorstwo angażuje się w konkretne działania, zapewnianie usług czy sprzedaż produktów, w które wierzy i którym przydaje wartość samą w sobie, nie tylko finansową.

Jednym z krótkich przykładów jest przedsiębiorstwo produkujące filtry do wody. Misja przedsiębiorstwa tego rodzaju nie opiera się wyłącznie na tym, by dostarczać akcesoria osobom chcącym pić smaczną i zdrową wodę. To także misja firmy polegająca na oferowaniu sprzętu, który w realny sposób przekłada się na poprawę zdrowia użytkowników czy usprawniania działania całego społeczeństwa. Zdrowsi użytkownicy to sprawniejsze społeczeństwo.

Widzisz więc, że misja firmy to nie tylko to, co ona oferuje, sprzedaje lub jakie usługi świadczy. Nie jest to też tylko sposób, w jaki to robi. Misja organizacji to przede wszystkim odpowiedź na pytanie: po co? Po co robi to, co robi. Dlaczego świadczy takie, a nie inne usług. Co motywuje ją do działania od wewnątrz (wyznawane przed firmę wartości), nie zaś od zewnątrz (zysk, zdobywanie rynku, rozpoznawalność).

Dlaczego warto napisać misję firmy?

Misja przedsiębiorstwa to bardzo ważna część jego tożsamości. Marka czy firma, która nie odpowiedziała sobie w sposób jasny na pytanie, po co robi to, co robi, wiele na tym traci. Z wielu powodów.

Firma bez misji tworzy rzeczy, oferuje produkty czy świadczy usługi bez jasnego celu. Brak celu i brak określonych wartości przekłada się na mniejszą efektywność firmy. Jej twórcy nie wiedzą, dokąd ją poprowadzić, bo nie wiedzą, dlaczego istnieje. Taka sytuacja jest niedopuszczalna zarówno dla świeżego przedsiębiorstwa, jak i dla tego, które istnieje na rynku od lat. Strata wartości, niejasna lub nieistniejąca misja firmy, zagubienie na rynku to błyskawiczna droga do upadku, strat finansowych, odchodzenia klientów, którzy tracą zaufanie do firmy. Czy można ufać przedsiębiorstwu, które nie wierzy we własne produkty, a stawia jedynie na krótkoterminowy zarobek, nie zaś jakość produktu czy zarządzania?

Z drugiej strony określanie misji firmy służy również temu, by urealniać jej możliwości i oczekiwania. Słowem – by firma pozostawała w zgodzie z tym, co może i co chce dawać swoim klientom.
Urealnianie misji firmy jest niezmiernie ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na osiągalność celów organizacji. Misja firmy, która jest zbyt ambitna lub wykraczająca poza zdolności i zasoby firmy, sprawia, że pojawia się frustracja, niepowodzenia w realizacji zawyżonych celów i niezadowolenie zarówno wśród pracowników, jak i klientów, a także samego kierownictwa.

Przeczytaj również: Jak wymyślić nazwę firmy dla swojego biznesu?

Misja firmy powinna być aspiracyjna, ale jednocześnie realna. Powinna odzwierciedlać rzeczywiste możliwości firmy, uwzględniając jej unikalne mocne strony, zasoby i kompetencje. Firma musi być w stanie dostarczyć to, co obiecuje w swojej misji – czy to wyjątkową wartość dla klientów, innowacyjne produkty czy wyjątkową kulturę organizacyjną.

W praktyce urealnianie misji firmy oznacza ocenę jej możliwości i ograniczeń. Zarząd firmy musi regularnie przeglądać misję firmy, analizując, czy jest ona nadal zgodna z rzeczywistością rynkową, czy firma ma zasoby i umiejętności potrzebne do jej realizacji, a także czy pracownicy są zaangażowani w jej realizację.

Firma, która wie, czym jest, wie, jak osiągać swoje cele. Jej wartości są wkomponowane harmonijnie w jej strukturę. Marka wierzy w swoje produkty, dostarczając klientom nie tylko sam produkt, ale naddatek w postaci wartości ponadfinansowej. Dobrze jest posiadać produkt tworzony przez prawdziwych pasjonatów, a nie ludzi, którzy chcą tylko sprzedać pośledniej jakości produkt czy słabą usługę, by jak najszybciej osiągnąć zysk. To krótka droga ze ślepym zaułkiem.

Jak napisać misję firmy?

Misja przedsiębiorstwa, misja firmy, marki, sklepu internetowego czy innego rodzaju organizacji bywa trudna do określenia lub niezwykle prosta. By stworzyć misję firmy, należy udzielić odpowiedzi na kilka bardzo istotnych pytań z punktu widzenia funkcjonowania firmy:

 • Kim jesteśmy?
 • W jakim kierunku zmierzamy?
 • Jakie wartości wyznajemy i dlaczego?
 • Jak te wartości wiążą się z tym, co oferujemy?
 • Co chcemy dać naszym klientom?
 • Dlaczego chcemy im to dawać i jak?

Wyżej wymienione pytania należą do gatunku pytań pozytywnych. Każda odpowiedź opisuje cel naszej firmy w sposób pozytywny, a więc w sensie wytwórczym, kreatywnym, misję przedsiębiorstwa w działaniu (i motywacji do tego działania) – co chcemy robić i dlaczego. Nie zapominaj jednak, że w pisaniu misji firmy pomagają również odpowiedzi na pytania z kategorii negatywnych – czego nie chcemy robić, czego unikamy i dlaczego właśnie tych rzeczy.

Antymisja firmy – czego nie chcemy

Do pytań, na które należy odpowiedzieć, by określić, czego dana firma nie chce robić (co nie jest misją firmy) i jakich wartości nie wyznaje, należą między innymi:

 • Kim nie jesteśmy i nie chcemy być?
 • Czego nie chcemy tworzyć?
 • Jakich wartości nie wyznajemy?
 • Dlaczego ich unikamy?
 • Jaka kultura pracy nas odrzuca?

Wszystkie te pytania jasno określają tożsamość firmy, jej postać idealną. Ideał jest tym, do czego dąży firma, ale bez niego nie może dążyć w konstruktywną stronę. Nie wie, gdzie jest ten kierunek, dlatego napisanie misji przedsiębiorstwa, które chce osiągać sukces na rynku i być na nim wyraźnie obecnym, musi jasno komunikować swoją misję. Swoje wewnętrzne motywacje. Swoje wartości i odrzucać wszystko to, co się z nimi nie wiąże lub co stoi z nimi w sprzeczności. Przykład?

Firma, która chce zapewniać swoim klientom zdrową żywność i dbać o ich samopoczucie, nie może jednocześnie brać udziału w niszczeniu planety czy produkcji żywności niezdrowej. To jest misja firmy, więc działanie bez zgody z wartościami podważa wiarygodność. Niska wiarygodność prowadzi do odpływu klientów. To do spadku sprzedaży, a ta w konsekwencji do upadku przedsiębiorstwa. Wniosek? Autentyczność to podstawa w pisaniu misji firmy i wcielaniu jej w życie! Jasno określona misja, misja Twojej firmy, to jej powód istnienia. W świecie, w którym tak trudno o znaczenie, Twoja firma wyraźnie się wyróżni!

Różnica pomiędzy misją, wizją i celem firmy

Misja, wizja i cel to pojęcia, które przeplatają się ze sobą, dlatego nie należy rozgraniczać ich zupełnie. Niemniej – pamiętanie o pewnych różnicach pomaga w określaniu tożsamości firmy i realizacji założeń strategicznych marki/przedsiębiorstwa.

Cel firmy jest czymś bardzo konkretnym, policzalnym (w większości przypadków) oraz jedynie pośrednio zależnym od wizji firmy czy jej misji. Celem może być sprzedaż tysiąca produktów w określonym czasie, zmiana strategii marketingowej na bardziej efektywną, poszerzenie bazy klientów czy ulepszenie kanałów dystrybucyjnych dla oferowanych produktów. Strategicznych celów przedsiębiorstwa istnieje mnóstwo i są bardzo różnorodne. Konkretne cele są także realizowane w konkretnym czasie.

Misją firmy jest natomiast jej motywacja wewnętrzna, która stanowi punkt odniesienia teraźniejszych działań firmy. Po co istniejemy? Co chcemy dawać swoim klientom? Jakie wartości posiada nasz produkt? Cel finansowy firmy jest pośrednio powiązany z jej misją, ponieważ bez finansów misja firmy nie może zostać wypełniona. Jak jednak ją zmierzyć? Jest to zadanie nieco trudniejsze, ale możliwe do określenia. Czy Twój klient jest zadowolony z produktu? Czy ów produkt wpływa pozytywnie na jego życie? Czy daje mu, prócz wymiernych korzyści, coś więcej niż tylko rozwiązanie problemu? Może poczucie, że kupuje coś więcej? Coś, co daje mu także bezpieczeństwo, zadowolenie, wiarę we własne możliwości i wiarę w jakość nie tylko samego produktu, ale także przedsiębiorstwa, któremu zaufał? Oto jedna z możliwych odpowiedzi.

Wizja firmy jest pojęciem najmniej konkretnym, ale z najwyższym potencjałem. Jest to pojęcie bardzo abstrakcyjne, bo zakorzenione jest nie tylko w aktualnym kształcie firmy, ale także w jej kształcie, który ma osiągnąć w przyszłości. Nie tylko w tym, co chce dawać klientom, ale też w tym, co będzie dawała i w jaki sposób osiągnie swoje cele. Jak przetrwa na rynku? W jaki sposób się zmieni w odpowiedzi na przekształcenia na światowej scenie politycznej, rynkowej, finansowej? Gdzie czerpać będzie zyski? Czy zmienią się jej wartości? Czy firma dostosuje się do zmieniającego się świata? Jak to zrobi? Wizję firmy musi mieć każdy, kto ją prowadzi. Własny biznes powinien nie tylko być jasno określony, ale jego przyszłość też powinna być zarysowana. W nowoczesnej firmie nie może zabraknąć planowania na przyszłość. W innym wypadku życie ludzi w przedsiębiorstwie zostanie pozbawione kierunku, do którego cała firma, także w przyszłości, chce dążyć. Biznes bez wizji to zagubienie.

Każda firma powinna mieć swoje cele. Ich realizowanie zapewnia zysk. Każda firma musi mieć swoją misję. To strategia dotycząca wartości, określająca to, co firma robi i dlaczego. Każdej organizacji powinna także towarzyszyć wizja. Ona popycha firmę w przyszłość i pozwala jej na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Cel+misja+wizja firmy=tożsamość

Wracamy do pojęcia tożsamości, które jest pojęciem najszerszym, ale zawiera wszystkie wcześniej wymienione (cel, misja, wizja firmy) w sobie – kim jesteśmy? Firma, która wie, czym jest, wie, co chce osiągnąć. Gdy wie, czego chce, wie, jak to zrobić lub ma w tym względzie ułatwione zadanie.

Jasna i wyraźna tożsamość firmy, z mocno zaakcentowaną misją, to zaznaczenie swojej pozycji na rynku. Tożsamość firmy to sposób jej identyfikacji. Pewnie, istnieją przecież podobne firmy do Twojej, ale czy nie jest tak, że właśnie Twoja wyraźnie wyróżni się na tle konkurencji? Twoje wartości nie występują w firmie oferującej podobne produkty, staje się więc ona pozytywnym wyjątkiem spośród mnogości przedsiębiorstw bez wyrazu. Komu ufa klient? Czy komuś, kto nie wie, kim jest i czego chce lub jaka jest jego misja? Oczywiście: nie! Jasna tożsamość firmy jest silnym elementem jej sukcesu!

Brak misji firmy=porażka na rynku

W tym artykule przeczytałeś o tym, w jaki sposób określenie misji firmy pomaga jej funkcjonować w rzeczywistości rynkowej. Firma bez misji jest firmą pustą, której jedynym zadaniem jest zarabianie pieniędzy w sposób bez wysiłku. Efektem jest pośledni produkt, niska satysfakcja klienta i jałowość starań owej firmy.

Z pewnością stracisz na pozostawieniu zadania określenia misji firmy. Możesz wyłącznie zyskać, kiedy podejmiesz się napisania misji przedsiębiorstwa. W innym wypadku możliwość roztopienia się w tysiącu podobnych bytów rynkowych jest po prostu zbyt duża. Czy warto ryzykować wtedy, kiedy jedyną czynnością, którą musisz wykonać, jest odpowiedź na kilka pytań?

Jak oceniasz tekst?

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 2

Bądź pierwszy i oceń tekst.

Krzysztof Olszewski

Executive Content Marketing Specialist

Język to najpotężniejsze narzędzie dane człowiekowi przez naturę. Słowa mają ogromną moc i nie tylko opisują rzeczywistość. Stwarzają ją. Kto nie wierzy, niech powie „tak” przed ołtarzem, a się przekona! Uwielbiam pisać, uwielbiam czytać i nigdy mi się to nie znudzi. Zwłaszcza w języku polskim. Wykształciłem się na polonistę na Uniwersytecie w Białymstoku, a stałem się copywriterem z prawdziwego zdarzenia w Sempai. Lubię kino B+, wiersze Grochowiaka i rap Szpaka.