Co to jest wizerunek marki? Odkryj, na czym polega budowanie wizerunku marki

Artur Łazar
6 kwietnia, 2024
Przeczytasz w ~ 7 min.
wizerunek marki

Wizerunek marki to kluczowy element wyróżniający produkty i usługi na rynku, będący odzwierciedleniem tego, jak firma jest postrzegana przez odbiorców. Stanowi on sumę doświadczeń, percepcji oraz relacji, które klienci mają z marką, wpływając zarówno na ich decyzje zakupowe, jak i lojalność. Budowanie wizerunku marki to proces strategiczny i wielowymiarowy, wymagający skupienia się na spójnej komunikacji, wartościach oraz misji firmy. Przekonaj się jak i dlaczego warto budować określony wizerunek marki!

Czym jest wizerunek marki?

Wizerunek firmy to złożony obraz, jaki kształtuje się w umysłach odbiorców. Można go rozumieć jako postrzeganą wartość marki, która nie wynika wyłącznie z jej produktów czy usług, ale także z: 

 • jakości obsługi klienta,
 • działań marketingowych,
 • reputacji,
 • wartości,
 • kultury organizacyjnej.

Elementy te powinny łączyć się i kreować spójny obraz marki w oczach konsumentów.

Tożsamość a wizerunek marki – czym się różnią?

Tożsamość i wizerunek marki to dwa pojęcia, które są ze sobą ściśle powiązane, ale opisują różne aspekty zarządzania marką. Rozróżnienie między nimi jest kluczowe dla określenia, jak marki komunikują się z rynkiem i jak są postrzegane przez odbiorców.

Tożsamość marki to zbiór elementów, które firma świadomie kształtuje i wykorzystuje, aby przedstawić się światu. Ta definicja obejmuje wszystko, co związane z brandem – od logo oraz palety kolorów, przez typografię i hasła reklamowe, aż po ton i styl komunikacji. Tożsamość marki odzwierciedla to, jak firma chce być postrzegana na zewnątrz.

Z kolei wizerunek marki to obraz, jaki kształtuje się w umysłach odbiorców. Jest to percepcja zewnętrzna, wynik interpretacji i doświadczeń klientów z marką, jej produktami, komunikacją i działaniami. Wizerunek marki nie jest w pełni kontrolowany przez firmę – jest to bardziej zbiorowe postrzeganie, które może ewoluować w czasie w zależności od wielu czynników, w tym od działań konkurencji, zmian w społeczeństwie czy opinii influencerów.

Dlaczego warto budować spójny wizerunek firmy?

Kreowanie wizerunku to przede wszystkim skuteczny sposób na zbudowanie długofalowych relacji z odbiorcami marki. Kiedy konsumenci otrzymują spójny przekaz za pośrednictwem różnych kanałów łatwiej im zrozumieć, czego mogą się spodziewać po produkcie lub usłudze, co z kolei przekłada się na większe zaufanie. Jakie jeszcze korzyści przynosi pozytywny wizerunek marki?

 1. Spójny wizerunek to większa rozpoznawalność marki na rynku. Stałe elementy wizualne, ton komunikacji i wartości, które są regularnie przedstawiane odbiorcom, sprawiają, że marka staje się łatwiejsza do zapamiętania.
 2. Na przesyconym rynku, gdzie konsumenci mają dostęp do szerokiej gamy produktów i usług, spójny wizerunek firmy pomaga wyróżnić się na tle konkurencji.
 3. Spójny wizerunek przyczynia się do budowania silnej marki, która sama w sobie może stać się cennym aktywem. Marka o silnej, pozytywnej reputacji i wysokiej rozpoznawalności będzie miała większą wartość rynkową, przyciągnie nowe inwestycje i dodatkowe możliwości biznesowe.
 4. W sytuacjach kryzysowych, firma z dobrze zbudowanym i spójnym wizerunkiem może liczyć na większe zrozumienie i wyrozumiałość ze strony klientów oraz opinii publicznej. 

Jakie elementy składają się na wizerunek firmy i jak o nie zadbać?

Na wizerunek firmy składa się wielu elementów, które są ze sobą ściśle skorelowane i to właśnie one stworzą spójny i atrakcyjny obraz marki w umysłach odbiorców. Dbanie o poszczególne aspekty jest kluczowe dla sukcesu danej marki. Które z nich wymagają szczególnej uwagi i zaangażowania?

Elementy graficzne i identyfikacja wizualna marki

Logo, kolory firmowe, typografia i inne elementy wizualne zdecydowanie ułatwiają rozpoznawanie marki. Zadbaj o to, aby były one spójne we wszystkich obszarach kontaktu z klientem — od strony internetowej, poprzez materiały marketingowe, aż po opakowania produktów. Jednolita identyfikacja graficzna jest niezwykle ważna w kontekście budowania świadomości marki wśród odbiorców.

Księga marki – ważny dokument gwarantujący spójność

Księga marki, określana także jako brand book, to fundamentalny dokument, który gwarantuje spójność komunikacji marki. Jest to zbiór wytycznych i standardów dotyczących tego, jak poszczególne elementy tożsamości marki powinny być prezentowane i stosowane w praktyce. Do tych elementów zaliczają się m.in.: 

 • logo,
 • paleta kolorów (np. CMYK dla druku, RGB dla ekranów, HEX dla web),
 • typografia,
 • styl graficzny,
 • ton i styl komunikacji.

Księga marki zapewnia, że wszystkie elementy komunikacji marki są spójne niezależnie od kanału czy medium, co wzmacnia jej rozpoznawalność. Ponadto brand book ułatwia współpracę z zewnętrznymi agencjami i dostawcami, zapewniając, że wszystkie produkowane materiały są zgodne z wizją marki.

Strona internetowa – wirtualna wizytówka

Strona internetowa firmy często jest pierwszym miejscem, z którym potencjalni klienci mają styczność, szukając informacji o produktach lub usługach. Aby witryna internetowa efektywnie wspierała pozytywny wizerunek firmy, powinna być starannie zaprojektowana z uwzględnieniem kilku kluczowych elementów takich jak:

 • Profesjonalny design – wygląd strony odzwierciedla tożsamość marki. Powinien być estetyczny i spójny z innymi materiałami wizualnymi firmy, takimi jak logo, typografia i paleta kolorów. Profesjonalna prezentacja wizualna wzmacnia postrzeganie marki jako wiarygodnej i godnej zaufania.
 • Użyteczność – dobra strona internetowa powinna być intuicyjna i łatwa w nawigacji. Wysoki poziom użyteczności, w tym responsywność strony (dostosowanie do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów), przekłada się na pozytywne doświadczenia użytkowników.
 • Użyteczne treści i odpowiednia komunikacja – treść na stronie musi być jasna, zwięzła i przekazywać kluczowe informacje o firmie, jej produktach lub usługach oraz wartościach. Jakość treści, włączając w to poprawność językową, odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania i profesjonalnego obrazu marki. Ponadto regularne aktualizacje treści i specjalistyczny blog firmowy mogą przełożyć się na ekspercki wizerunek marki w oczach odbiorców.
 • Kontakt i wsparcie – witryna powinna zawierać łatwo dostępne informacje kontaktowe oraz, jeśli to możliwe, oferować formy wsparcia, takie jak np. chat na żywo. Kreowanie wizerunku marki jako godnej zaufania i opiekuńczej jest niezwykle ważne w kontekście długofalowych relacji z odbiorcami.

czym jest wizerunek marki

Budowanie wizerunku marki – jak to robić?

Budowanie wizerunku marki to kompleksowy i złożony proces. Wymaga on strategii i konsekwencji w działaniu, zrozumienia potrzeb danej grupy odbiorców i rynku oraz określenia, co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji. Jak podejść do tych działań, aby skutecznie budować pozytywny wizerunek swojej marki?

Określ misję i cele marki

Określenie misji i celów marki to jedno z fundamentalnych działań w procesie budowania jej wizerunku. Misja i cele nie tylko definiują, co firma planuje osiągnąć i w jaki sposób zamierza to zrobić, ale także pomagają w kształtowaniu percepcji marki przez odbiorców. 

Misja firmy to oświadczenie, które wyraża jej podstawową istotę i cel istnienia. Odpowiada na pytanie “dlaczego nasza firma istnieje?”. Powinna być ona jasna, inspirująca i odzwierciedlać głębsze wartości i przekonania marki. Misja jest fundamentem, na którym budowane są wszystkie działania marki – od tworzenia produktów, przez marketing, aż po obsługę klienta.

Z kolei cele marki określają, co firma chce osiągnąć w perspektywie krótko i długoterminowej. Powinny one być spójne z misją marki i mogą obejmować zarówno cele biznesowe, jak i te związane z budowaniem określonego wizerunku. Cele powinny być konkretne, mierzalne, realistyczne i ograniczone czasowo (metoda SMART).

Kluczem do sukcesu jest zharmonizowanie misji i celów marki z oczekiwaniami i wartościami klientów. Firmy, które skutecznie komunikują swoją misję i cele, nie tylko budują silny wizerunek marki, ale także tworzą trwałe relacje z klientami, oparte na wzajemnym zaufaniu i lojalności.

Przeanalizuj konkurencję

Analiza konkurencji jest niezbędna do określenia sposobu w jaki Twoja firma może wyróżnić się na rynku. Rzetelna analiza pozwoli Ci zrozumieć strategie przyjmowane przez Twoich konkurentów oraz obnaży ich mocne i słabe strony. Dokładna weryfikacja konkurencji daje możliwość zidentyfikowania luk na rynku, które Twoja marka może wykorzystać lub wypełnić.

Proces analizy rozpocznij od zidentyfikowania bezpośrednich i pośrednich konkurentów. Bezpośredni konkurenci oferują produkty lub usługi podobne do Twoich, natomiast konkurenci pośredni mogą zaspokajać te same potrzeby klientów, ale w inny sposób.

Zbieraj informacje dotyczące ofert, strategii cenowej, komunikacji marketingowej, jakości produktów lub usług oraz obsługi klienta konkurentów. Ważne jest również zrozumienie, jakie wartości i wizerunek stara się budować dana marka.

Określ grupę docelową

Zrozumienie, do kogo kierowane są Twoje produkty lub usługi, umożliwia skuteczne planowanie strategii komunikacji. Grupa docelowa to specyficzny segment rynku, który najprawdopodobniej będzie zainteresowany tym, co ma do zaoferowania Twoja firma. Bieżący kontakt marki z odbiorcą pozwala zbudować pozytywny wizerunek i zwiększyć świadomość marki wśród klientów.

Określenie grupy docelowej powinno opierać się na określonych kryteriach, takich jak:

 • demografia,
 • geografia,
 • psychografia (styl życia, wartości, osobowość),
 • zachowania (sposób użycia, lojalność wobec marki, gotowość do zakupu).

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań odbiorców pozwala na dostosowanie oferty i komunikacji do ich oczekiwań.

Wizerunek marki to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale przede wszystkim zbiór doświadczeń i odczuć, które kształtują sposób, w jaki klienci postrzegają markę. Budowanie silnego wizerunku marki wymaga strategicznego podejścia, zrozumienia swojej grupy docelowej, skutecznego komunikowania misji i wartości firmy, a także nieustannego monitorowania i dostosowywania strategii do warunków rynkowych. Pamiętaj, że sukces w budowaniu określonego wizerunku marki to proces długotrwały, wymagający cierpliwości i konsekwencji, jednak bardzo opłacalny!

Jak oceniasz tekst?

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 1

Bądź pierwszy i oceń tekst.