Przydatne raporty standardowe Google Analytics

Paulina Sawicka
31 maja, 2017
Przeczytasz w ~ 12 min.
Przydatne raporty standardowe Google Analytics

Google Analytics umożliwia analizowanie ruchu i konwersji w Twojej witrynie w wielu gotowych raportach. Poniżej przedstawiamy wybrane, które przydadzą się każdemu właścicielowi e-biznesu, ecommerce managerowi czy osobie pracującej w agencji marketingowej. Zestawiliśmy raporty między innymi dla całego ruchu w witrynie, ruchu organicznego, kampanii Adwords i konwersji wspomaganych.

I Raporty dla całego ruchu w serwisie

1) Pozyskiwanie -> Cały ruch -> Kanały

Standardowy widok – w tym raporcie możesz sprawdzić, jaki ruch i konwersje przynosiły poszczególne kanały sprzedaży.

Wykres:

  • domyślnie są ustawione sesje, ale możesz również porównywać dane na wykresie, np. sesje + przychody

1

Tabela:

2

Słowo kluczowe, po którym trafił do nas użytkownik, w tym “not provided” – czyli zaszyfrowane dane o źródle wizyty użytkowników zalogowanych do usługi Google

Pozyskiwanie

sesje – to grupa interakcji zachodzących w witrynie w ciągu 30 minut. Na przykład pojedyncza sesja może składać się z wielu wyświetleń ekranu lub strony, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce.   

% nowych sesji – odsetek pierwszych wizyt

nowi użytkownicy – liczba nowych użytkowników w danym okresie

Zachowanie

współczynnik odrzuceń – to procent wizyt na jednej stronie (czyli takich wizyt, podczas których użytkownik opuścił witrynę ze strony wejścia)

strony / sesja – to średnia liczba stron wyświetlonych podczas sesji. Uwzględnia powtórne odwiedziny poszczególnych stron.

śr. czas trwania sesji – średnia długość sesji

Konwersja  

współczynnik konwersji e-commerce –  to odsetek wizyt, które doprowadziły do transakcji e-commerce

transakcje –  to odsetek wizyt, które doprowadziły do transakcji e-commerce

przychody – łączne przychody z handlu internetowego lub przychody w ramach aplikacji. W zależności od sposobu wdrożenia mogą one obejmować także podatek i dostawę.

Zakładka E-commerce:

Możesz również podejrzeć szczegółowe dane ważne z punktu widzenia e-commerce. W tym celu kliknij w “E-commerce” tak jak na poniższym screenie.

3

Słowo kluczowe – jw

Sesje – jw

Przychody – jw

Transakcje – jw

Średnia wartość zamówienia – średnia wartość transakcji

Współczynnik konwersji e-commerce – jw

Wartość na sesję – średnie przychody na sesję. W przypadku aplikacji mobilnych jest to średnia przychodów w ramach aplikacji. Przychody z pozyskania klientów (np. z zakupów aplikacji w witrynach takich jak Google Play) nie są uwzględniane.

Źródła wizyt (kanały):

  • Organic – bezpłatne wejścia z wyszukiwarki (wejścia organiczne)
  • Paid Search – wejścia z Google Adwords lub innych płatnych reklam
  • Direct – wejścia bezpośrednie na stronę
  • Referral – wejścia ze stron odsyłających do naszej
  • Social – wejścia z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram etc.)
  • Display – wejścia z reklam graficznych lub tekstowych w sieci reklamowej (nie z wyszukiwarki)  

Przeglądanie danych po różnych wymiarach podstawowych:

a) Źródło/Medium -> kombinacja źródeł odwiedzin. Obejmują źródła i media identyfikowane przez tagi utm_source i utm_medium.

4

b) Źródło ->

5

c) Medium ->

6

d) Strona wejścia -> możesz również podejrzeć dane po stronie wejścia (przy czym “/” – oznacza wejście na stronę główną)

7

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania analityczne

Sprawdź naszą >> OFERTĘ <<

II Raporty standardowe kampanii Adwords

1) Pozyskiwanie -> Adwords -> Kampanie

Zakładka Podsumowanie

8

Pozyskiwanie

Kliknięcia – liczba kliknięć reklamy przez użytkowników

Koszt – łączna kwota zapłacona za kliknięcia reklam

CPC – koszt kliknięcia – jest średnim kosztem, jaki płacisz za kliknięcie reklam w wyszukiwarce

Sesje – to grupa interakcji zachodzących w witrynie w ciągu 30 minut. Na przykład pojedyncza sesja może składać się z wielu wyświetleń ekranu lub strony, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce.   

Zachowanie

Współczynnik odrzuceń – to procent wizyt na jednej stronie (czyli takich wizyt, podczas których użytkownik opuścił witrynę ze strony wejścia)

Strony / Sesja –  to średnia liczba stron wyświetlonych podczas sesji. Uwzględnia powtórne odwiedziny poszczególnych stron

Konwersje

Współczynnik konwersji e-commerce – odsetek wizyt, które doprowadziły do transakcji e-commerce

Transakcje – łączna liczba ukończonych zakupów w Twojej witrynie.

Przychody – Łączne przychody z handlu internetowego lub przychody w ramach aplikacji. W zależności od sposobu wdrożenia mogą one obejmować także podatek i dostawę.

Zakładka E-commerce

9

Sesje – jw.

Przychody – jw.

Transakcje – jw.

Średnia wartość zamówienia – średnia wartość transakcji

Współczynnik konwersji e-commerce – jw.

Wartość na sesję – Średnie przychody na sesję. W przypadku aplikacji mobilnych jest to średnia przychodów w ramach aplikacji. Przychody z pozyskania klientów (np. z zakupów aplikacji w witrynach takich jak Google Play) nie są uwzględniane.

Zakładka Kliknięcia

10

Sesje – jw.

Wyświetlenia – liczba wyświetleń reklam w sieci wyszukiwania

Kliknięcia – jw.

Koszt – jw.

CTR – współczynnik klikalności – w AdWords to odsetek wyświetleń reklam prowadzących do kliknięcia

CPC – jw.

RPC – Przychody z kliknięcia – średnia wartość przychodów (ze sprzedaży w systemie e-commerce i/lub wartości celu) uzyskiwanych za każde kliknięcie jednej z Twoich reklam w sieci wyszukiwania

ROAS – (zwrot z nakładów na reklamę) to iloraz wartości konwersji (na podstawie przychodów z e-commerce i/lub wartości celów) i wydatków na reklamę.

Upraszczając – ROAS = Przychody / Koszt

2) Pozyskiwanie -> Adwords -> Wyszukiwane hasła

W tym raporcie możesz sprawdzić, które zapytanie użytkownika wywołało wyświetlenia reklam i jak się to przełożyło na konwersję. Dane takie jak przy raporcie Pozyskiwanie -> Adwords -> Kampanie

Dane hasło może być wyszukiwane w różnych kampaniach (sieć wyszukiwania, zakupy Google), jednak we wspomnianym raporcie wszystkie statystyki są połączone i wyświetlane zbiorczo.
Żeby sprawdzić z jakiego konkretnego źródła pochodzi kliknięcie należy dodać wymiar dodatkowy: Reklama -> Kampania (podobny raport można uzyskać na karcie Pozyskiwanie -> Adwords -> Kampanie + wymiar dodatkowy = Reklama -> Wyszukiwane hasło)

Pamiętaj!

Google Analytics ma pewne ograniczenia w przetwarzaniu danych. Przy dużych raportach (np. raporcie wyszukiwanych haseł) starając się skrócić czas analizy, wybiera sobie jakąś próbkę danych (procent) i mnoży ją odpowiednią ilość razy, w celu oszacowania przybliżonych wyników. Interpretując takie dane trzeba być bardzo uważnym i mieć na uwadze fakt, że są to wyniki szacowane.

11

Więcej na ten temat powie Wam Google -> https://support.google.com/analytics/answer/2637192?hl=pl

3) Pozyskiwanie -> Adwords -> Pora dnia

W tym raporcie możesz sprawdzić, w jakich godzinach użytkownicy dokonali zakupu z Adwords.

Możesz również analizować ich zachowanie w poszczególnych godzinach i dniach tygodniach. Ile czasu spędzają na stronie, z jaką częstotliwością dokonują konwersji oraz wiele innych czynników, które są dostępne w “wymiarach dodatkowych”.

III Raporty standardowe dla ruchu organicznego

1) Pozyskiwanie -> Kampanie -> Bezpłatne słowa kluczowe

Wykres:

12

Tabela:

Standardowy widok (wymiar podstawowy) -> słowo kluczowe

13

Słowo kluczowe, po którym trafił do nas użytkownik, w tym “not provided” – czyli zaszyfrowane dane o źródle wizyty użytkowników zalogowanych do usługi Google

Pozyskiwanie

sesje – to grupa interakcji zachodzących w witrynie w ciągu 30 minut. Na przykład pojedyncza sesja może składać się z wielu wyświetleń ekranu lub strony, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce.   

% nowych sesji – odsetek pierwszych wizyt

nowi użytkownicy – liczba nowych użytkowników w danym okresie

Zachowanie

współczynnik odrzuceń – to procent wizyt na jednej stronie (czyli takich wizyt, podczas których użytkownik opuścił witrynę ze strony wejścia)

strony / sesja – to średnia liczba stron wyświetlonych podczas sesji. Uwzględnia powtórne odwiedziny poszczególnych stron.

śr. czas trwania sesji – średnia długość sesji

Konwersja  

współczynnik konwersji e-commerce –  to odsetek wizyt, które doprowadziły do transakcji e-commerce

transakcje –  to odsetek wizyt, które doprowadziły do transakcji e-commerce

przychody – łączne przychody z handlu internetowego lub przychody w ramach aplikacji. W zależności od sposobu wdrożenia mogą one obejmować także podatek i dostawę.

Przeglądanie danych po różnych wymiarach podstawowych:

a) Źródło – źródła, z których nastąpiły odwiedziny (wyszukiwarki, np. Google, Bing itp.). Obejmują źródła identyfikowane przez tag utm_source.

14

b) Strona wejścia – strony, przez które użytkownicy weszli do Twojej witryny.

15

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania analityczne

Sprawdź naszą >> OFERTĘ <<

IV Pozostałe przydatne raporty standardowe

1) Konwersje -> Ecommerce -> Skuteczność produktu

W tym raporcie podejrzysz, który produkt przyniósł najwyższe przychody (zestawienie po nazwie produktu).

16

Skuteczność sprzedaży

Przychody z produktu – przychody ze sprzedaży poszczególnych produktów

Unikalne zakupy – unikalne zakupy to łączna liczba przypadków, w których określony produkt (lub zestaw produktów) był elementem transakcji

Ilość – jest to liczba jednostek sprzedanych w transakcjach e-commerce

Średnia cena – średnia cena to średnia wartość przychodów na produkt

Średnia ilość – średnia liczba produktów sprzedanych w każdej transakcji

Kwota zwrotu kosztów produktu – łączna wartość zwrotów kosztów powiązanych z produktem

Zachowanie zakupowe

Współczynnik koszyka do szczegółów – dodania produktu podzielone przez wyświetlenia szczegółów produktu

Współczynnik kupna do szczegółów – liczba niepowtarzalnych zakupów podzielona przez wyświetlenia stron szczegółów produktów.

2) Konwersje -> Ecommerce -> Skuteczność sprzedaży

W tym raporcie sprawdzisz, który produkt przyniósł najwyższe przychody (zestawienie po identyfikatorze transakcji).

17

Przychody – łączne przychody z handlu internetowego lub przychody w ramach aplikacji. W zależności od sposobu wdrożenia mogą one obejmować także podatek i dostawę

Podatek – łączna kwota podatków naliczonych z tytułu transakcji e-commerce

Dostawa – łączna kwota kosztów dostawy w przypadku transakcji e-commerce

Kwota zwrotu kosztów – Kwota pieniężna zwrócona za transakcję

Ilość – jest to liczba jednostek sprzedanych w transakcjach e-commerce

3) Konwersje -> Ścieżki wielokanałowe -> Konwersje wspomagane

W tym raporcie sprawdzisz, który kanał uczestniczył w ścieżce konwersji, ale nie była to ostatnia interakcja użytkownika przed zakupem. Im więcej konwersji wspomaganych, tym większe znaczenie ma dany kanał w pośrednim wsparciu sprzedaży.

18

Grupowanie kanałów ścieżek wielokanałowych – domyślne grupowanie kanałów w raportach ścieżek wielokanałowych

Konwersje wspomagane – liczba konwersji, dla których ten kanał pojawił się na ścieżce konwersji, ale nie był on ostateczną interakcją prowadzącą do konwersji

Wartość wspomaganych konwersji – wartość konwersji wspomaganych przez ten kanał

Konwersje po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie – liczba konwersji, dla których ten kanał był ostateczną interakcją prowadzącą do konwersji

Wartość konwersji po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie – wartość konwersji, dla których ten kanał był ostateczną interakcją prowadzącą do konwersji

Konwersje wspomagane / po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie – wartość bliska 0 oznacza, że dany kanał zadziałał głównie jako ostatnia interakcja prowadząca do konwersji. Wartość bliska 1 oznacza, że dany kanał zadziałał w równym stopniu jako wspomaganie co jako ostatnia interakcja prowadząca do konwersji. Im bardziej wartość przekracza 1, tym większą rolę wspomagającą odegrał ten kanał

4) Konwersje -> Ścieżki wielokanałowe -> Najważniejsze ścieżki konwersji

W tym raporcie sprawdzisz, które kanały uczestniczyły w danej ścieżce konwersji (na której użytkownik zaczął, a na której sfinalizował zakup).

19

Konwersje – liczba konwersji, które wystąpiły

Wartość konwersji – wartość konwersji, które wystąpiły

 

 

Jak oceniasz tekst?

Średnia ocen 0 / 5. Liczba głosów: 0

Bądź pierwszy i oceń tekst.

Komentarze