5 Etapów Wdrażania i Weryfikacji Działań Marketing Automation

Michał Zieziula
7 lipca, 2023
Przeczytasz w ~ 4 min.
5-etapow-wdrazania-i-weryfikacji-dzialan-marketing-automation

W dobie digitalizacji i coraz szybszego tempa życia, marketing automation, czyli zautomatyzowany marketing, staje się niezwykle istotnym elementem strategii marketingowej każdej firmy. Dzięki niemu można nie tylko oszczędzić czas i zasoby, ale również skuteczniej dotrzeć do klientów. W tym artykule przedstawię 5 kluczowych etapów wdrażania i weryfikacji działań na polu marketing automation, które pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał tej formy komunikacji i promocji marki w Twoim sklepie internetowym.

1. Analiza potrzeb i wybór narzędzi

Pierwszym krokiem wdrożenia marketing automation jest zrozumienie potrzeb firmy oraz wybór odpowiednich narzędzi, które umożliwią zautomatyzowanie procesów marketingowych. Na rynku dostępnych jest wiele systemów, które różnią się funkcjonalnością, ceną oraz możliwościami integracji z innymi narzędziami.
Przy wyborze platformy warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak:

 • Elastyczność i skalowalność – narzędzie powinno być w stanie rosnąć wraz z Twoją firmą i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb.
 • Integracje – sprawdź, czy wybrany system łatwo integruje się z innymi narzędziami używanymi w Twojej firmie, takimi jak np. CRM, Google Analytics/GA4, Meta Suite, Google Ads
 • Łatwość obsługi – wybieraj narzędzia intuicyjne w obsłudze, które nie będą wymagać dużego zaangażowania zespołu w proces nauki i pozwolą działać dynamicznie i natychmiastowo

2. Definiowanie celów i strategii

Kolejnym etapem wdrożenia marketing automation jest określenie celów, jakie ma osiągnąć Twoja firma dzięki zautomatyzowanym działaniom. Może to być np. zwiększenie liczby leadów, poprawa wskaźników konwersji, zwiększenie sprzedaży, budowanie wizerunku ekspertów w swojej branży, wzrost retencji klientów. Na podstawie tych celów opracuj strategię działań, która pozwoli osiągnąć zamierzone rezultaty.

Pamiętaj, że efektywna strategia marketing automation powinna uwzględniać segmentację klientów, personalizację komunikacji oraz odpowiednią selekcję kanałów komunikacji w ramach działań omnichannelowych.

Warto również zaplanować procesy, które będą monitorowane i optymalizowane w ramach wdrożenia systemu.

3. Konfiguracja systemu i integracja z innymi narzędziami

Gdy wybierzesz odpowiednie narzędzie i określisz cele, przystąp do konfiguracji systemu. W tym etapie warto skupić się na:

 • Integracji z innymi narzędziami, takimi jak CRM, platformy e-commerce czy analityka internetowa.
 • Tworzeniu szablonów wiadomości e-mail, landing pages czy formularzy.
 • Ustaleniu odpowiednich warunków i wyzwalaczy, które będą uruchamiać poszczególne procesy marketing automation

Ważne jest, aby wdrożenie odbywało się w sposób płynny i efektywny. Współpraca z zespołem IT oraz marketingowym jest niezbędna, aby zapewnić sprawną komunikację i współpracę między działami. Pamiętaj, że im lepiej zintegrujesz system z istniejącymi narzędziami, tym efektywniej będziesz mógł weryfikować i analizować efekty działań.

Jeśli czujesz, że to zadanie mogłoby Cię przerosnąć, to pamiętaj o możliwości uzyskania wsparcia przy wdrażaniu oferowanego przez producentów poszczególnych narzędzi.

Analityka Webowa 3 4

4. Testowanie i optymalizacja

Po wdrożeniu systemu — ważnym etapem jest jego testowanie. Przeprowadź testy A/B, monitorując skuteczność poszczególnych elementów, takich jak tytuły wiadomości e-mail, treść czy układ landing pages. W oparciu o zebrane dane dokonuj niezbędnych korekt i optymalizacji, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Testowanie i optymalizacja to proces ciągły, który powinien być przeprowadzany regularnie. Zmieniające się trendy oraz oczekiwania klientów wymagają, aby procesy marketing automation były na bieżąco dostosowywane do rzeczywistości.

Podczas weryfikacji testów, zwróć szczególną uwagę na wskaźniki dotyczące dostarczalności i otwieralności Twoich kreacji mailowych.

 • Open Rate – jest to liczba odbiorców wyrażona w procentach, które otworzyły otrzymaną wiadomość
 • Click True Open Rate – jest to stosunek otwarć wiadomości do kliknięć w maila
 • ilość konwersji
 • ilość osób, które wypisały się z naszej bazy subskrybentów

5. Analiza i weryfikacja efektów

Ostatnim etapem wdrożenia marketing automation jest analiza i weryfikacja efektów działań. Wykorzystaj narzędzia analityczne zintegrowane z Twoim narzędziem i nie tylko. Warto porównywać raporty bezpośrednio w narzędziu za pomocą którego obsługujemy kampanie marketing automation oraz w zewnętrznym narzędziu do zbierania danych z ruchu w naszej witrynie jak np. GA4.

Dzięki takiemu podejściu możemy urealniać wyniki do maximum oraz sprawdzać wyniki kampanii w różnych modelach atrybucji. Jest to również doskonały sposób, aby móc zauważyć ewentualne błędy śledzenia kampanii.

Podczas analizy efektów, zwracaj uwagę na:

 • Wskaźniki konwersji – sprawdź, jak efektywnie poszczególne procesy przyczyniają się do osiągnięcia celów, takich jak generowanie leadów czy zwiększenie sprzedaży.
 • ROI – oblicz zwrot z inwestycji w marketing automation, aby ocenić, czy wdrożenie systemu przyniosło korzyści finansowe.
 • Satysfakcję klientów – badaj, czy działania marketing automation wpłynęły pozytywnie na postrzeganie firmy przez klientów oraz na ich lojalność.

Podsumowanie

Wdrożenie marketing automation to proces wymagający zaangażowania, planowania oraz regularnej analizy i optymalizacji. Przez 5 opisanych etapów – od analizy potrzeb i wyboru narzędzi, przez definiowanie celów i strategii, konfigurację systemu i integrację, testowanie i optymalizację, aż po analizę i weryfikację efektów – poznasz, jak skutecznie wdrożyć marketing automation w swojej firmie i maksymalizować konwersje i retencję użytkowników.

Jak oceniasz tekst?

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 6

Bądź pierwszy i oceń tekst.